Miami Street Course

Miami Street Course Centennial Park Miami Florida 1986

©1986 David Allio
Miami Street Course/Centennial Park | Miami Florida