Daytona International Speedway

Daytona International Speedway Daytona Beach Florida paved superspeedway and road course 1986

Daytona International Speedway | Daytona Beach Florida
©1986 David Allio