San Jose Fairgrounds Speedway

San Jose Fairgrounds Speedway San Jose Mile San Jose California 1985

©1985 David Allio
San Jose Fairgrounds Speedway | San Jose California
  also known as:
  San Jose Mile