San Jose Fairgrounds Speedway

San Jose Fairgrounds Speedway San Jose Mile San Jose California dirt track ovals 1985

San Jose Fairgrounds Speedway | San Jose California
aka: San Jose Mile
©1985 David Allio