Merced Fairgrounds Speedway

Merced Fairgrounds Speedway Merced California short track dirt oval 1984

Merced Fairgrounds Speedway | Merced California
©1984 David Allio