Cajon Speedway

Cajon Speedway El Cajon California short track paved oval 1986

Cajon Speedway | El Cajon California
©1986 David Allio