Gillette Thunder Kart Oval

Gillette Thunder Kart Oval Gillette Wyoming dirt kart track aerial photograph 2019

Gillette Thunder Kart Oval /dirt kart track | Gillette Wyoming
©2019 David Allio