New Smyrna 1980

New Smyrna Speedway 1980 Maynard Troyer John Blewett Jr

New Smyrna Speedway | © 1980 David Allio

1980 February 14 | Thursday: Maynard Troyer (6) Ford Pinto races John Blewett Jr (76) Ford Pinto in the World Series of Asphalt Stock Car Modified event at New Smyrna Speedway in New Smyrna, Florida.

Comments are closed.